Buurteams als spil van een vernieuwend zorgstelsel

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft Incluzio in 2014 de nieuwe organisatie Buurtteamorganisatie Sociaal opgericht. Buurtteams Sociaal levert  de sociale basiszorg aan alle Utrechters die dat nodig hebben. De 18 buurtteams, verdeeld over de stad, bieden zorg die dichtbij de bewoners is, laagdrempelig en toegankelijk.

Het buurtteam is er voor iedereen die vragen en problemen heeft waar hij of zij zelf niet meer goed uitkomt. Een buurtteam bestaat uit 250 professionele hulpverleners en vakmensen met veel ervaring op het gebied van (psychische) zorg, welzijn, woonbegeleiding, verslaving, werk en inkomen. Zij zetten zoveel mogelijk in op preventie en optimaal gebruikmaken van de kracht van buurtbewoners en het vergroten van de zelfredzaamheid. Men heeft soms letterlijk de ogen en oren in de buurt en komt problemen snel op het spoor. Ze doen wat nodig is, dichtbij en laagdrempelig zodat mensen zo lang mogelijk zelf de regie houden op hun leven en in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen met de ondersteuning die zij nodig hebben.

De buurtteams werken nauw samen met andere aanbieders van basiszorg in de wijk zoals de huisartsen en met organisaties die een belangrijke rol spelen in het 'gewone leven' van mensen zoals scholen, de woningbouwvereniging, sociaal makelaars en het consultatiebureau. De Buurtteams werken ook nauw samen met specialistische zorginstellingen zoals GGZ.

De overgang naar buurtteams betekende een grote cultuuromslag voor alle professionals. Het betekent immers dat de mensen die eerst  als specialist werden  ingeschakeld, nu als generalist werken. Ze kijken over de grenzen van hun eigen discipline heen en komen niet met een standaard antwoord, maar leveren maatwerk. Dat is een enorme verandering. 

Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en zijn we goed op weg om de ontwikkeling van Buurtteams Utrecht verder vorm te geven.

In deze rapportage leest u over wij hebben gedaan en bereikt.  Alles vanuit onze ambitie om van elke Utrechtse buurt een betere buurt te maken.