Blended care: van plan naar praktijk

26 augustus 2021

Om ook in de toekomst, waarin telkens meer inwoners ondersteuning nodig hebben, dit te kunnen bieden met minder handjes, zal de ondersteuning anders georganiseerd moeten worden. Blended care - de combinatie van face-to-face en digitale ondersteuning - is een antwoord op de vraag 'hoe dan?' We noemen het face-to-face waar nodig, digitaal waar kan.

Hoe geeft Incluzio in de praktijk vorm aan blended care?

Projectmanager Ryan Esser: 'Middels een Incluzio breed project laten we inwoners en professionals kennismaken met een nieuw e-health platform. Op dit platform, dat een aanvulling is op fysieke ondersteuning, kunnen onze cliënten programma's en trainingen (zelfhulpmodules) volgen, vragenlijsten invullen t.b.v. het uitdiepen van de hulpvraag, een dagboek bijhouden en online contact onderhouden met begeleider/wijkteammedewerker en/of met lotgenoten.

We gaan werken met twee platforms: Gezondeboel en Minddistrict. Het project behelst de implementatie bij zeven van onze opdrachten: in de gemeente Zaanstad, Hollands Kroon, Utrecht, Leeuwarden, Venlo en Leiderdorp. In de gemeente Rheden zijn we al gestart met Gezondeboel en hebben we de eerste ervaringen opgehaald.

De platforms zijn een aanvulling op onze fysieke ondersteuning. Naast de gesprekken met onze professional kunnen inwoners via Gezondeboel/Minddistrict zelf met de hupvraag aan de slag gaan. Dit stimuleert de eigen regie en vergroot de zelfredzaamheid van inwoners. Daarnaast draagt het bij aan een efficiënter ondersteuningsproces.

Voor het implementeren van Gezondeboel of Minddistrict is het belangrijk dat er een goede aansluiting is tussen de behoefte van inwoners, professionals en de techniek. Uit onderzoek en onze ervaring blijkt dat professionals overwegend enthousiast zijn, mits het platform goed en in afstemming met stakeholders is geïmplementeerd. En op de juiste manier in de ondersteuning en begeleiding is ingebed. Het betrekken van professionals bij de implementatie is daarom een belangrijk uitgangspunt. Het platform moet onze ondersteuning aanvullen, niet vervangen. Juist het menselijke element is belangrijk.  

We doorlopen voor elk van de zeven deelnemende Incluzio bedrijven een apart implementatietraject, omdat iedere opdracht weer iets anders is. Uiteraard leren we wel overkoepelend van elkaars ervaring. We implementeren stap voor stap en we nemen hiervoor de tijd. Het project heeft een looptijd van drie jaar. Het gewenste eindresultaat na drie jaar is dat 'blended ondersteuning' de standaard is binnen Incluzio.

Wil je meer weten over dit project? Of wil je zelf eens aan de slag met een proefaccount van Gezondeboel of Minddistrict? Neem dan contact op met Ryan Esser of Maarten Toornvliet.  

Op de hoogte blijven van alles rondom Anders Organiseren? Volg ons op LinkedIn