Artikel gepubliceerd door Citydeal Inclusieve Stad

11 oktober 2017

Wat maakt een buurtteammedewerker effectief?

In een onlangs verschenen artikel van Antoniek Vermeulen (Citydeal Inclusieve Stad), wordt er een inkijk gegeven op de Citydeal. Een artikel die wij graag met u willen delen. Het artikel zoomt namelijk vanuit Utrecht in op het belang van professionalisering van de sociale wijkteams, want wat maakt een buurtteammedewerker effectief?

Citydeal Inclusieve Stad is een samenwerking met vijf gemeenten - Leeuwarden, Enschede, Utrecht, Eindhoven en Zaanstad -. Zij wezen elk een 'regelarme wijk' aan waarin zij experimenteren met vernieuwende manieren om sociaal werkers meer ruimte te geven om te doen wat nodig is. Door te experimenteren kunnen zij aanbevelingen doen om te komen tot structurele vernieuwing.  Vernieuwing die nodig is om het effect van de ondersteuning aan mensen met complexe problemen verder te vergroten.  

In het artikel komen verschillende buurtteammedewerkers aan het woord om te laten zien hoe de Citydeal werkt en hoe de buurtteammedewerker kunnen doen wat nodig is.

Klik hier om het artikel van Citydeal Inclusieve Stad te lezen.