Woonzorgvoorziening ouderen

Wanneer thuis wonen niet langer mogelijk is, bijvoorbeeld door een lichamelijke beperking of dementie, biedt Incluzio mensen een warme nieuwe plek. Daar worden zij verzorgd zoals we zelf verzorgd zouden willen worden. Respect, persoonlijke aandacht, levenskwaliteit en familiegerichtheid zijn daarbij sleutelwoorden.

We zorgen ervoor dat het nieuwe huis ook echt een nieuw thuis wordt. Een eigen plekje, zelf ingericht, waar ook familie en vrienden zich welkom voelen. Gezamenlijk bespreken we hoe de 24 uurs-zorg en service zo goed mogelijk aan kan sluiten bij de thuissituatie. Hoe wil de nieuwe bewoner het liefst wonen en leven en welke zorg en ondersteuning is daarbij nodig? Wij willen dat onze bewoners zo veel mogelijk de regie over hun eigen leven houden en op een waardige manier oud worden. Daarom houden we rekening met ieders identiteit, levensvisie en privacy. Luisteren en persoonlijke aandacht zijn voor onze medewerkers iedere dag opnieuw hun vanzelfsprekende uitgangspunten.  

woonzorgvoorziening, woonzorgcentrum, kleinschalig wonen voor ouderen, wonen met zorg, kleinschalige zorg, zorg met aandacht, liefdevolle zorg, bejaardentehuis

Compartijn biedt luxe kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen met een psychogeriatrische en/of somatische aandoening. De huizen liggen verspreid over het hele land.