Dagbesteding

activering, dagbesteding, leerwerktrajecten, meedoen, arbeidsparticipatie, werkervaringsplaatsen, wijkbedrijf, talentontwikkeling, doen en ontmoeten

Actief blijven, anderen ontmoeten en een betekenisvolle dagbesteding: het helpt allemaal bij het vinden en behouden van je plek in de samenleving. Incluzio biedt ondersteuning aan mensen die het lastig vinden dat op eigen houtje te doen. We kijken eerst naar wie deze mensen zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Ons uitgangspunt is dat iedereen van waarde is en mee kan doen in de samenleving.

Als werken niet (meer) lukt, kun je misschien wel koffie schenken in het wijkcentrum, voorlezen aan kinderen of een praatje maken met mensen die de taal willen leren. Incluzio begeleidt mensen naar een zinvolle dagbesteding en gaat ook in gesprek met ondernemers en (vrijwilligers)organisaties in de wijk. We kijken naar de vraag én het aanbod. We brengen mensen, bedrijven en organisaties bij elkaar. Zo benutten en stimuleren we de bestaande krachten in de wijk. Soms nemen we het initiatief om iets nieuws op te zetten: een wijkbedrijf, ontmoetingsgroepen of andere voorzieningen waar mensen actief kunnen zijn.

WMO Radar

In Rotterdam biedt WMO Radar verschillende vormen van laagdrempelige dagbesteding. Bijvoorbeeld in de Huizen van de Wijk of door bewoners te verbinden met ondernemers in de stad. 

Incluzio Hollands Kroon

In de gemeente Hollands Kroon biedt Incluzio hulp bij dagbesteding aan iedereen. We ondersteunen en versterken bestaande welzijnsactiviteiten en verzorgen een eigen aanbod.

Ook voor dagbesteding kunnen bewoners van Leiderdorp terecht bij Incluzio

Vanaf 1 januari 2019 kunnen alle inwoners bij  Incluzio Leiderdorp terecht voor sociale basisondersteuning. Iedere inwoner kan terecht met een ondersteuningsvraag. Ook zijn we verantwoordelijk voor de welzijnsactiviteiten en sluiten daarbij aan bij bestaande initiatieven.