Welzijn

wijkactiviteiten, sociale basiszorg, voorliggende voorzieningen, buurtwerk, welzijnswerk, buurtactiviteiten, wijkgericht aanbod, bewonersinitiatieven, laagdrempelige wijkvoorzieningen, welzijnsdiensten, burgerkracht, burgerparticipatie

Elke buurt heeft haar eigen kracht. Daar geloven wij in. Door contact te maken met de bewoners sporen we die kracht op. Waar nodig ondersteunen we bewonersinitiatieven en actieve groepen in de wijk. En we signaleren waar aanvulling wenselijk is.

Ons doel is laagdrempelige, op welzijn gerichte activiteiten in de wijk te ondersteunen en te stimuleren. Huisbezoeken aan ouderen, sport op straat, gezondheidsvoorlichting en ondersteuning aan mantelzorgers en opvoeders bijvoorbeeld. Activiteiten die helpen om sociale problematiek te voorkomen. We sluiten aan bij wat er is en kijken waar we dat kunnen aanvullen en versterken. Daarbij benutten we het talent en potentieel in de wijk. Zo laten we de kracht in de wijk tot haar recht komen. 

In Rotterdam zijn we met WMO Radar in een aantal wijken verantwoordelijk voor het ondersteunen van alle welzijnsactiviteiten. We sluiten aan bij bestaande initiatieven.

In meerdere dorpen en steden in het Oosten van Nederland bieden we vanuit Radar Uitvoering Oost diverse welzijnsdiensten aan. Daarmee vergroten we de bestaande kracht van bewoners.

hollands kroon, welzijn

In de gemeente Hollands Kroon bieden we zorg en ondersteuning aan iedereen. We ondersteunen en versterken bestaande welzijnsactiviteiten en verzorgen een eigen aanbod.