Welzijn

wijkactiviteiten, sociale basiszorg, voorliggende voorzieningen, buurtwerk, welzijnswerk, buurtactiviteiten, wijkgericht aanbod, bewonersinitiatieven, laagdrempelige wijkvoorzieningen, welzijnsdiensten, burgerkracht, burgerparticipatie

Elke buurt heeft haar eigen kracht. Daar geloven wij in. Door contact te maken met de bewoners sporen we die kracht op. Waar nodig ondersteunen we bewonersinitiatieven en actieve groepen in de wijk. En we signaleren waar aanvulling wenselijk is.

Ons doel is laagdrempelige, op welzijn gerichte activiteiten in de wijk te ondersteunen en te stimuleren. Huisbezoeken aan ouderen, sport op straat, gezondheidsvoorlichting en ondersteuning aan mantelzorgers en opvoeders bijvoorbeeld. Activiteiten die helpen om sociale problematiek te voorkomen. We sluiten aan bij wat er is en kijken waar we dat kunnen aanvullen en versterken. Daarbij benutten we het talent en potentieel in de wijk. Zo laten we de kracht in de wijk tot haar recht komen. 

In Rotterdam zijn we met wmo radar in een aantal wijken verantwoordelijk voor het ondersteunen van alle welzijnsactiviteiten. We sluiten aan bij bestaande initiatieven.

Incluzio Uitvoering

In meerdere dorpen en steden in het Oosten van Nederland bieden we vanuit Incluzio Uitvoering Oost diverse welzijnsdiensten aan. Daarmee vergroten we de bestaande kracht van bewoners.

hollands kroon, welzijn

In de gemeente Hollands Kroon bieden we zorg en ondersteuning aan iedereen. We ondersteunen en versterken bestaande welzijnsactiviteiten en verzorgen een eigen aanbod. 

Incluzio Leiderdorp zorgt voor de sociale ondersteuning in Leiderdorp. Van welzijn, zoals schuldhulpverlening en sportcoach tot zorg.

Vanaf 1 januari 2019 kunnen alle inwoners bij  Incluzio Leiderdorp terecht voor sociale basisondersteuning. Iedere inwoner kan terecht met een ondersteuningsvraag. Ook zijn we verantwoordelijk voor de welzijnsactiviteiten en sluiten daarbij aan bij bestaande initiatieven.

Incluzio Zaanstad zorgt voor de sociale ondersteuning, de zorg en welzijn, in Zaanstad.

Vanaf 1 januari 2019 worden diverse welzijnsopdrachten van Zaanstad ondergebracht bij Incluzio Zaanstad.Preventieve en algemene welzijnsvoorzieningen worden gebundeld om te komen tot een meer gestroomlijnde dienstverlening.

Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving: jong, oud, met of zonder beperking. Daar ondersteunt Incluzio Rheden bij op een praktische manier. Eén die past bij u als persoon en die is georganiseerd in uw eigen dorp. Incluzio is er voor alle mensen die vragen en problemen hebben waar zij zelf niet meer goed uitkomen.

Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving: jong, oud, met of zonder beperking. Daar ondersteunt Incluzio Rheden bij op een praktische manier. Eén die past bij u als persoon en die is georganiseerd in uw eigen dorp. Bij Incluzio werken mensen met een brede achtergrond met veel ervaring op het gebied van zorg en welzijn, woonbegeleiding, werk en inkomen, maar ook
psychische problemen, en beperkingen.