Sociaal beheer - Huizen van de wijk

sociaal beheer, huis van de wijk, buurtactiviteiten, wijkactiviteiten, participatie, activering, bewonersgroepen, wijkcentrum, wijkcentra, bewonersparticipatie, buurthuis, buurthuizen, welzijn

Een plek in de wijk, waar mensen elkaar ontmoeten, deelnemen aan activiteiten en hun talenten kunnen ontwikkelen; dat is het Huis van de Wijk (ook wel buurthuis of wijkcentrum genoemd). Het Huis van de Wijk draagt bij aan sociale samenhang en een sfeer waarin mensen omzien naar elkaar. Buurtbewoners raken meer betrokken bij elkaar en de wijk

Incluzio verzorgt het sociaal beheer van de Huizen van de Wijk. De beheerder brengt bewoners(groepen) bij elkaar en stimuleert hen om actief mee te doen. Dat kunnen vrijwilligers zijn of mensen die werkervaring op willen doen. Er is altijd wat te doen: van onderhoud en inkoop tot het organiseren van activiteiten en het regelen van de financiën. Dat maakt van het Huis van de Wijk een voorziening voor en door alle wijkbewoners. 

WMO Radar

Wmo radar verzorgt het sociaal beheer van Huizen van de Wijk in een aantal Rotterdamse wijken. Hier kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten, samen activiteiten ondernemen, leren en ondernemen onder één dak.  

Incluzio Uitvoering

Incluzio Uitvoering voert in Oost-Nederland het sociaal beheer uit van een aantal Huizen van de Wijk. is een plek voor wijkbewoners, lokale ondernemers en andere voorzieningen.