Incluzio actueel

WIL (Wonen Integratie en Leefbaarheid) maakt een start in Schiedam en Rotterdam

Afgelopen jaar is men in den lande bezig met het uitrollen van het integrale huisvestingsconcept voor statushouders, genaamd WIL: Wonen Integratie en Leefbaarheid. Momenteel is er een start gemaakt...

Incluzio - Elke buurt een betere buurt

Ons motto is: elke buurt een betere buurt. Dat doen we door onverwachte, nieuwe combinaties te maken in werk, zorg en welzijn. 

Meepraten met Buurtteams Utrecht over sociale vraagstukken

Door in gesprek te gaan over actuele praktijkvragen en sociale vraagstukken draagt Buurtteams Utrecht bij aan de innovatie in het sociale domein. Elke twee maanden leest u een artikel waarin een be...

Transitie Autoriteit Jeugd bezoekt Hollands Kroon

Op 7 december bracht de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) een werkbezoek bij Incluzio Hollands Kroon. De TAJ brengt maandelijks een werkbezoek aan een instelling en regio in het land om van gedachte...

Whitepaper pleidooi voor meer samenwerking sociaal en medisch domein

De oriëntatie op “gezondheid en gedrag” met nadruk op versterking van zelfregie van patiënten vraagt om meer afstemming en gezamenlijk leren van organisaties en professionals in het medische ...


Uitgelicht

Buurtteams Sociaal levert de sociale basiszorg aan alle Utrechters die dat nodig hebben. De 18 bu...